Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2015/16

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2015/16.

Totalt hade 55 200 av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram hösten 2015. Detta är en minskning med nästan 15 procent. Skälet till att antalet åtgärdsprogram fortsätter att minska är troligtvis den ändring av skollagen (2010:800) som genomfördes den 1 juli 2014 och som innebär att skolor kan sätta in stöd i form av extra anpassningar utan att upprätta ett åtgärdsprogram.Skolan ska vara kompensatorisk, vilket innebär att den ska ta hänsyn till alla elevers olika behov och uppväga skillnader i deras förutsättningar. En elev som befaras att inte nå kunskapsmålen eller de kunskapskrav som minst ska uppnås, har rätt till extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Om detta inte räcker kan eleven vara i behov av särskilt stöd och ett åtgärdsprogram ska då upprättas. Under läsåret 2015/2016 är det 5,6 procent av eleverna i grundskolan som har ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar 55 200 elever. Det är en minskning med nästan 15 procent jämfört med läsåret 2014/15. Innevarande läsår har 7 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna ett åtgärdsprogram.

Ladda ner som PDF (290 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.