Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Nyinvandrade elever i grundskolan

I den här promemorian beskrivs den statistik som finns tillgänglig rörande de nyinvandrade eleverna i grundskolan, hösten 2015.

Skolverket har i år sammanställt uppgifter om nyinvandrade elever separat i detta PM som kompletterar den ordinarie elevstatistiken som publicerades den 23 mars 2016. Orsakerna till detta är dels att uppgifterna är mycket efterfrågade, dels att det finns behov av en mer ingående beskrivning av denna elevgrupp än vad som ryms i den ordinarie promemorian för grundskolans elevstatistik. Statistiken är insamlad i oktober förra året och visar att antalet nyanlända elever i grundskolan ökade från 50 000 höstterminen 2014 till 62 400 höstterminen 2015. Många av eleverna kommer i högstadieåldern. Närmare hälften av de nyanlända eleverna går i skolan i 29 av landets 290 kommuner. En analys av elevstatistik för grundskolan visar också att ökningen av antalet nyanlända elever främst skett i kommunala skolor. Det är framför allt i mindre kommuner som andelen nyanlända i skolorna ökat. Statistiken avser veckan då den 15 oktober inföll. Såväl antal elever som fördelningen över landet har förändrats sedan hösten 2015. Trots att det redovisade elevantalet inte längre är helt aktuellt ger statistiken en bild av en förändrad elevsammansättning.

Ladda ner som PDF (570 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.