Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om informationsinsatser med anledning av ändringar i skollagen

Slutredovisning av uppdraget att genomföra informationsinsatser med anledning av de föreslagna förändringar som propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) medfört.

Genom olika informationsinsatser har Skolverket spridit kunskap om de kommande förändringarna och de lagändringar som propositionen (Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) medfört. Syftet är att stödja huvudmän och vuxenutbildningens verksamheter i deras arbete med att utveckla förutsättningarna för en ökad individanpassning och effektivare vuxenutbildning.

Insatserna har i första hand riktats mot skolhuvudmän, förvaltningschefer, skolchefer och rektorer inom den kommunala vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledare och lärare har även deltagit vid ett flertal informationstillfällen.

Ladda ner som PDF (154 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.