Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om IT-användning och IT-kompetens i skolan

Redovisning av regeringsuppdraget om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning givet i regleringsbrevet för Skolverket för budgetåret 2015.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att vart tredje år följa upp IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. 2015 är tredje gången Skolverket genomför uppföljningen. Den första mätningen genomfördes 2008/2009 och den andra mätningen för fyra år sedan (2012).

Uppföljningen fokuserar på att mäta vilka förutsättningar elever och lärare har för IT-användning samt vilken IT-användning och IT-kompetens som finns i verksamheterna.

Uppföljningen har genomförts med hjälp av enkätundersökningar riktade till elever, lärare, förskolepersonal, förskolechefer och rektorer. De skolformer som ingår i undersökningen är förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning. Då skolformerna sinsemellan har olika förutsättningar för IT-användning har uppföljningen genomförts med delvis olika fokus och omfattning inom respektive skolform. Rapporten är indelad efter skolform och är tänkt att fungera som en form av uppslagsverk. Nedan följer en sammanfattning av resultaten.

Ladda ner som PDF (1060 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.