Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna 2015

Redovisning av det årliga uppdraget avseende Skolverkets insatser med tilldelning och uppföljning av yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) och lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) samt det under året tillkommande statsbidraget för kommunal vuxenutbildning (komvux) under år 2015.

Det framgår av skollagen att varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå inom komvux och särvux. Kommunerna har sedan år 2009 genom tilldelade riktade statsbidrag fått möjlighet att i utökad omfattning genomföra yrkesutbildningsinsatser för vuxna på gymnasial nivå. Fler vuxna har inom ramen för kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) fått tillgång till ett större utbud och mer kostnadskrävande yrkesutbildning än vad som annars varit möjligt inom ramen för flera kommuners egen budget. Verksamhetsansvariga i många kommuner menar också att studieformerna i högre grad har kunnat anpassas till den enskilde individens behov och förutsättningar.

Kommunernas verksamhet inom vuxenutbildning utvecklas i ojämn takt. Det kan variera mellan år vad som efterfrågas när det gäller utbildningsinsatser men även vilka målgrupper som behöver prioriteras. Tillgång till externa utbildningsanordnare eller närhet till andra kommuners utbildningsutbud påverkar många gånger vilka utbildningsinriktningar som är möjliga att erbjuda. Under de senare åren har olika former för samverkan utvecklats mellan kommuner, arbetsmarknad och andra berörda som arbetar med kompetensfrågor. Skolverket menar att dessa former av samverkan har belyst vuxenutbildningsfrågorna på ett positivt sätt men behöver utvecklas ytterligare.

Ladda ner som PDF (1098 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.