Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet 2016

tumnagel

Rapporten innehåller lägesbeskrivningar av yrkesutbildningsområdet, redogörelser för Skolverkets pågående insatser samt bedömningar av vilka åtgärder som bör vidtas i det fortsatta arbetet med att främja yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft.

Den här rapporten utgör Skolverkets tredje redovisning av regeringsuppdraget att lämna en samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet. Inom skolväsendet finns yrkesutbildning huvudsakligen på gymnasieskolans nationella yrkesprogram, yrkesinriktade introduktionsprogram, gymnasiesärskolans nationella program samt inom vuxenutbildningen. Dessa utbildningar är i fokus för denna rapport. Det finns också yrkesutbildning utanför skolväsendet, t.ex. yrkeshögskole- och arbetsmarknadsutbildningar samt yrkesutbildningar inom högskolan.

Ladda ner som PDF (2214 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.