Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Terminsbetyg i årskurs 6, våren 2016

I den här promemorian beskrivs terminsbetygen i årskurs 6 vårterminen 2016 utifrån den officiella statistiken. Det är nu fjärde året som eleverna får betyg i årskurs 6. Våren 2016 samlades terminsbetygen in för 108 418 elever. Statistiken visar att betygen ökat i de flesta ämnen.

Våren 2016 har drygt 79 procent av eleverna uppnått godkända betyg (A-E) i alla ämnen de läst. Andelen elever som uppnår godkända betyg i alla ämnen har sjunkit något jämfört med förra läsåret, oavsett om elever som invandrat till Sverige sent räknas med eller inte. Minskningen jämfört med våren 2015 är drygt 1 procentenhet för den totala elevgruppen och 0,4 procentenheter då resultaten för de senast invandrade eleverna exkluderas. Flickorna i årskurs 6 uppnår generellt bättre resultat än pojkarna, men bland såväl flickorna som pojkarna har andelen som uppnår godkända betyg i alla ämnen minskat jämfört med förra läsåret. Syftet med betyg i årskurs 6 är att underlätta uppföljningen av elevers kunskapsutveckling, fånga upp elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd och ge en tydlig information om elevernas kunskapsutveckling till elever, vårdnadshavare och beslutsfattare.

Ladda ner som PDF (247 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.