Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Nya perspektiv inom ämnet modersmål

tumnagel

Det här materialet belyser språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och olika strategier för att stödja språkutveckling. I materialet finns även några exempel på strategier för kommunikation, läsning, skrivande och lyssnade.

Från och med den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Syftet är att bevara och utveckla språken, men också att ge möjlighet att revitalisera ett språk som har gått förlorat i föräldragenerationen eller ännu tidigare till följd av den svaga ställning som de nationella minoritetsspråken har haft under en lång tid. De här förändringarna innebär att även elever som inte har finska, jiddisch, meänkieli och romani chib som ett levande språk i hemmet får möjlighet att läsa sitt modersmål. Syftet med det här stödmaterialet är att stödja rektorer, modersmålslärare och övrig personal i grundskolan och motsvarande skolformer i arbetet med att utveckla undervisningen i modersmål som nationellt minoritetsspråk. Du får en kortfattad orientering om de perspektiv inom språkinlärningsforskningen som ligger bakom formuleringar i styrdokumenten och som finns i kursplanerna i modersmål som nationellt minoritetsspråk, framförallt i andraspråk.

Ladda ner som PDF (1073 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.