Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9

tumnagel

En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om nationella proven.

Vilken roll spelar de nationella proven i skolan? Påverkar de undervisningen? Denna studie ger indikationer på hur det förhåller sig men på grund av låg svarsfrekvens ska resultaten tolkas med försiktighet.

I studien har Skolverket undersökt lärares, rektorers och elevers uppfattningar om de nationella provens roll och användning i grundskolans årskurs 6 och 9. Studien har ett praktikernära perspektiv och baseras på enkäter och intervjuer.Studien indikerar att de nationella proven upplevs som både bra och välgjorda och att de är ett viktigt stöd för likvärdighet i bedömning och betygssättning. Studien ger också en bild av att proven upplevs som en belastning och bidrar till stress för lärare och elever. Det finns också tecken på att proven påverkar undervisningen i större utsträckning nu jämfört med för tio år sedan.

Ladda ner som PDF (1006 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.