Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet

Skolverkets redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet. (U2015/04701/S)

Med utgångspunkt i delbetänkande av Yrkesprogramsutredningens (En yrkesinrikt-ning inom teknikprogrammet (SOU 2015:29)) förslag om nya inriktningar inom natur-bruksprogrammet i gymnasieskolan om hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet, har Skolverket i april 2016 redovisat myndighetens förslag.

I denna redovisning angav Skolverket att myndigheten under 2016 kommer att komplettera denna regeringsredovisning med en analys av arbetsmarknadens behov inom naturturismsektorn. I samråd med berörda branscher och andra intressenter kommer Skolverket också att utreda förutsättningar för ytterligare en inriktning på naturbruksprogrammet. I det arbetet kommer en eventuell sådan inriktnings avgränsning mot andra yrkesprogram i gymnasieskolan att beaktas.

Ladda ner som PDF (113 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.