Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Slutredovisning av uppdrag om utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik

Den 25 november 2016 slutredovisade Skolverket uppdraget att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik, den så kallade NT-satsningen. Rapporten beskriver resultaten av Skolverkets insatser åren 2012-2016.

Skolverket har i enlighet med regeringsuppdraget (U2012/4111/GV) genomfört utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik. Syftet med uppdraget var att öka elevernas måluppfyllelse och deras intresse för vidare studier inom områdena. Uppdraget omfattade förskolan, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. I rapporten beskrivs resultaten av Skolverkets arbete med uppdraget, vilket framför allt bestått i att

- genomföra fortbildningsinsatser för lärare i förskoleklassen och årskurs 1-3
- genomföra utbildning och svara för uppbyggnaden av nätverk för NT-utvecklare inom grundskolan och förskolan
- särskilt uppmärksamma teknikämnet i grundskolan
- genomföra konferensserier för lärare och skolledare inom gymnasieskolan
- utarbeta webbaserat ämnesdidaktiskt undervisningsstöd
- fördela ekonomiskt stöd till utvecklingsinsatser.

Underlag till rapporten i form av utvärderingar finns under rubriken Bilagor nedan.

Ladda ner som PDF (488 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.