Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Slututvärdering av Matematiklyftet 2013 - 2016

Ramböll Management Consulting har utvärderat Matematiklyftets genomförande. Det är en fortbildningssatsning som under ett år finansierats med statsbidrag. Satsningen, som har pågått 2012 – 2016, har riktat sig till lärare som undervisar i matematik.

Utvärderingen visar att Matematiklyftet har nått en hög grad av lärare som undervisar i matematik. Flera av Matematiklyftets beståndsdelar har bidragit till att utveckla undervisningen i matematik. Satsningen har bidragit till att sprida det kollegiala lärandet som fortbildningsform. Både undervisnings- och fortbildningskulturen har utvecklats på kort sikt men för att säkra långsiktighet behöver Skolverket och huvudmännen ta tillvara de särskilda komponenter som har bidragit till resultaten.

Som bilagor hittar du delutvärderingarna Matematiklyftets första år och Matematiklyftet läsåret 2014/2015

Ladda ner som PDF (1170 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.