Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS 2015. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

tumnagel

TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie som genomförts i 57 länder. Studien undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.

Svenska elever i årskurs 4 har förbättrat sina resultat i matematik men presterar på samma nivå som 2011 i naturvetenskap. Eleverna i årskurs 8 har förbättrat sina resultat i både matematik och naturvetenskap sedan 2011. För årskurs 8 innebär detta en vändning i den nedåtgående trend som vi sett i resultaten från undersökningen TIMSS sedan 1995. De svenska resultaten i matematik är under genomsnittet för de EU- och OECD-länder som deltagit i TIMSS 2015. De svenska resultaten i naturvetenskap ligger i nivå med EU- och OECD-genomsnittet i årskurs 8 och över genomsnittet i årskurs 4. Det framgår av den internationella studien TIMSS 2015.

Ladda ner som PDF (3029 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
90 kr/st (+porto)
Antal sidor
92
Best nr
16:1548
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.