Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015?

tumnagel

Resultaten från denna studie visar på god samstämmighet mellan det som svenska eleverna mött i matematik- och fysikundervisningen i gymnasieskolan och det som de förväntas visa i den internationella studien TIMSS Advanced 2015.

TIMSS Advanced 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie av eleveri gymnasieskolans sista år som läst mycket matematik och fysik. För Sveriges del deltar ett urval elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. De ska läsa eller ha läst Matematik 4 för kunna delta i matematikdelenoch Fysik 2 för att delta i fysikdelen. Övergripande visar resultaten från de genomförda studierna på god samstämmighet mellan det som svenska eleverna mött i matematik- och fysikundervisningen i gymnasieskolan och det som de förväntas visa i TIMSS Advanced 2015. En god samstämmighet mellan svenska ämnesplaner och motsvarande formuleringar i TIMSS Advanced kan ge starkt stöd för att resultatbilden är relevant och trovärdig.

Ladda ner som PDF (1777 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.