Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om nationella it-strategier för skolväsendet - förskolan

Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet -– förändringar i läroplan för förskolan.

Skolverkets förslag till ändringar i läroplanen för förskolan enligt uppdrag (U2015/04666/S) om förslag till nationella it-strategier för skolväsendet. Förslaget till ändringar i läroplanen redovisades den 16 december 2016. Detta är ett komplement till Skolverkets tidigare redovisade förslag till förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål den 15 juni 2016.

Till redovisningen hör också:
Bilaga 1: Sändlista till remissinstanser
Bilaga 2: Förslag till ändringar i läroplanen

Hämta dokumenten nedan.

Ladda ner som PDF (176 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.