Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utvärdering av betyg från årskurs 6

tumnagel

Denna utvärdering ger inte någon entydig bild av hur införandet av betyg från årskurs 6 har påverkat eleverna och verksamheten i den svenska grundskolan. Betygen kan endast till viss del sägas ha fungerat som avsett, och vi ser att de bidragit till både negativa och positiva konsekvenser.

Denna rapport presenterar resultaten från utvärderingen av betyg från årskurs 6. En tidigare uppföljning av elevernas kunskaper innebär att förutsättningarna för att hitta elever som riskerar att inte nå upp till betyget E till viss del har förbättrats. För att fler ska få stöd krävs dock något mer än vetskapen om vilka elever som har behov av stöd. Huruvida de elever som är i behov av stöd också får det i högre utsträckning efter införandet av betygen i årskurs 6 är oklart men flera saker tyder på att det inte har skett någon förändring i hur många som får stöd nu jämfört med tidigare. Huvudmannen har ett stort ansvar i att fördela resurser efter behov, vilket är en förutsättning för att fler ska få stöd. Även om en stor andel huvudmän uppger att betygen inkluderas i deras systematiska kvalitetsarbete är det dock ytterst få som faktiskt förändrat sin resursfördelning efter betygens införande.

Nedan under rubriken Bilagor finner du även tre rapporter som utgjort underlag för Skolverkets utvärdering.

Ladda ner som PDF (1550 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.