Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Delredovisning av uppdrag om elevhälsa

Delredovisning av uppdrag om att genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Uppdraget ska delredovisas till Utbildningsdepartementet senast den 1 februari 2017. En slutredovisning ska lämnas den 1 februari 2018. Regeringen fattade beslut om uppdraget den 22 juni 2016 och anslog 44,5 miljoner för uppdraget under 2016.

Skollagen är tydlig med att elevhälsans insatser främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa, och det hälsofrämjande arbetet är därför viktigt såväl för elevernas välbefinnande som för en ökad måluppfyllelse.

Ladda ner som PDF (153 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.