Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att svara för fortbildning för förskolechefer

Redovisning av uppdraget att svara för fortbildning för förskolechefer (U2015/03528/S)

Fortbildning för förskolechefer tillsammans med Fortbildning för rektorer har ett gemensamt anslag för uppdragens genomförande på 20 miljoner kronor för 2016. För åren 2017–2018 beräknas medel uppgå till 20 miljoner kronor årligen avseende bägge fortbildningssatsningarna (U2015/03528/S).

Skolverket anger de övergripande målen för fortbildningen. Genom överenskommelser uppdrar Skolverket åt universitet eller högskolor att anordna fortbildningen som löper under två terminer och där antagning sker inför varje hösttermin.

I det fall det blir fler sökande än platser till fortbildningen ska de förskolechefer prioriteras som inte har deltagit i befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem eller annan motsvarande äldre utbildning.

Ladda ner som PDF (519 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.