Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2016/17

I denna PM ges en beskrivning av den officiella statistiken om gymnasieskolans elever läsåret 2016/17. Efter flera år av elevminskning ökar nu antalet elever för första gången sedan 2008. Ökningen beror till viss del på större elevkullar, men främst på nyanlända ungdomar i gymnasieålder.

Det finns totalt 343 900 elever registrerade i gymnasieskolan läsåret 2016/17, vilket är en ökning med 20 800 elever (6 procent) från förra året. Flest elever går i år 1 i gymnasieskolan och i jämförelse med läsåret 2015/16 har eleverna i år 1 ökat med omkring 16 100, från 124 100 elever till 140 200 elever. Ökningen beror främst på att fler elever läser på introduktionsprogrammen, och i synnerhet språkintroduktion. Det går totalt cirka 60 200 elever på ett introduktionsprogram. Omkring 35 900 (60 procent) läser på språkintroduktion. Det är numer det fjärde största programmet i gymnasieskolan och har ett liknande elevantal som ekonomiprogrammet där cirka 38 600 elever är registrerade. Ekonomiprogrammet har totalt ökat med 2 800 elever jämfört med förra läsåret. De två största programmen är som tidigare naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet. Läsåret 2016/17 finns totalt 41 300 respektive 55 600 elever registrerade och programmen har ökat med 3 och 2 procent sett till elever i år 1. De tre program som har flest elever är alla högskoleförberedande.

Ladda ner som PDF (480 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.