Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om analys av informationen i lokala rekryteringsstrategier

Redovisning av analys av den information som förmedlas i de lokala rekryteringsstrategier som lämnas i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

1 bilaga

Redogörelsen ska i tillämpliga delar innehålla sådant som hur

 1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar,
 2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn,
 3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan säkras,
 4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna
 5. de ändamål huvudmännen sökt bidrag för ska uppnås. (SFS 2015:215)
Sammanställningen bygger på svaren från 638 huvudmän som ansökt om statsbidrag inom lågstadiesatsningen och/eller fritidshemssatsningen. Ladda ner som PDF (520 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.