Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever och personal i fritidshem hösten 2016

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om elever och personal i fritidshem hösten 2016.

Hösten 2016 finns nästan 4 250 fritidshem. De bedrivs huvudsakligen i kommunal regi, men även i enskild och statlig regi. Fritidshemmen är något färre idag än för tio år sedan, men har sedan 2001 varierat mellan knappt 4 200 och 4 750 stycken. Antalet inskrivna elever har ökat med cirka fyra procent per år under de senaste fem åren. Elevantalet har gått från 396 600 inskrivna elever höstterminen 2011 till 478 000 innevarande läsår. Hösten 2016 är 85 procent av de inskrivna eleverna i åldersgruppen 6 till 9 år.Från höstterminen 2006 och fram till idag har antalet fritidshem minskat med knappt 8 procent medan antalet elever har ökat med drygt 45 procent. Antalet anställda har under samma period ökat med drygt 28 procent. Hösten 2016 är antalet avdelningar 11 860 stycken och sedan år 2006 har de ökat med 14 procent.

Ladda ner som PDF (206 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.