Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Lärarnas uppfattningar om gymnasieskolan efter 2011 års gymnasiereform

tumnagel

Rapporten beskriver gymnasielärares uppfattningar om vad gymnasiereformen har inneburit för deras arbete i skolan och för elevernas förutsättningar. Resultaten bygger i huvudsak på en enkätundersökning som genomfördes 2015, och rapporten följer upp resultat från motsvarande undersökning från 2012.

Enligt majoriteten av lärarna har ämnesinnehållet ökat i de nya ämnesplanerna jämfört med i motsvarande kursplaner före gymnasiereformen. Samtidigt uppger nästan nio av tio lärare att det centrala innehållet i ämnesplanerna gör det tydligt vad de ska undervisa om, och ungefär hälften av lärarna har uppfattningen att ämnesplanerna inneburit en ökning av denna tydlighet. I enlighet med detta upplever också många lärare, framför allt i teoretiska ämnen, att friheten att bestämma innehåll har minskat och att ämnesplanerna är mer styrande för undervisningen än motsvarande kursplaner före gymnasiereformen. Nära hälften av lärarna i yrkesämnen anger att innehållet i ämnesplanerna har medfört en ökad relevans för kraven i respektive bransch.

Nästan fyra av tio lärare anger att de upplever en försämring av elevernas kunskaper när de börjar i gymnasieskolan. Detta anger i något högre grad lärare i yrkesämnen än lärare i teoretiska ämnen. Mindre än var tionde lärare, totalt sett, anger att elevernas förkunskaper har förbättrats.

Ladda ner som PDF (4331 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.