Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2016/17

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2016/17.

Statistiken ger möjlighet att följa hur den planerade undervisningstiden fördelas över årskurserna, i vilken mån fördelningen av olika ämnens undervisningstid förändras samt om den utökade undervisningstiden i matematik har påverkat skolenheternas sammantagna inplanerade undervisningstid. Sedan hösten 2011 samlar Skolverket in skolenheternas planerade undervisningstid. Från och med läsåret 2015/16 är att kommuner kan välja att rapportera en gemensam timplan för hela kommunen samtidigt. Nytt för läsåret 2016/17 är att även enskilda huvudmän kan välja att rapportera en gemensam timplan för alla sina skolenheter. För dessa huvudmän har den planerade undervisningstiden brutits ned på skolenhetsnivå. Skolenheterna/huvudmännen ska i insamlingen ange den tid som planeras för varje ämne/block och varje årskurs. Uppgifterna bör inte förväxlas med den faktiska genomförda undervisningstiden. För läsåret 2016/17 har uppgifter för nästan 94 procent av skolenheterna/huvudmännen rapporterats in.

Ladda ner som PDF (196 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.