Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att undersöka om det finns köer till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Redovisning av uppdraget att undersöka om det finns köer till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, givet i regleringsbrev för Statens Skolverk budgetåret 2017

Skolverket har fått i uppdrag att undersöka om det finns köer till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och hur omfattande dessa i så fall är. I uppdraget ingår att redovisa kötiderna för personer som omfattas av det så kallade etableringsuppdraget samt kvinnor och män. Skolverket ska också redovisa exempel på hur kommuner arbetar för att minska köer och lämna förslag på åtgärder som kan minska köerna.Närmare hälften, 47 procent, av kommunerna har kö för någon av grupperna (nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och övriga med rätt till sfi). De kommuner som har kö för någon av grupperna har i stor utsträckning kö för båda grupperna. Det är dock fler kommuner som har kö för de som omfattas av etableringsuppdraget.

Ladda ner som PDF (234 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.