Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Barn och personal i förskolan hösten 2016

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2016.

År 2016 fanns det 105 800 anställda som arbetar med barn i förskolan. Av alla årsarbetare i förskolan har 39 procent förskollärarexamen 2016 vilket är en nedgång med 3 procentenheter från föregående år. 95 procent av alla årsarbetare med förskollärarexamen har även en förskollärarlegitimation. Andelen med förskollärarexamen skiljer sig åt mellan olika kommungrupper. Högst andel har gruppen kommuner i glesbefolkad region, 50 procent, medan kommungruppen storstäder har lägst andel, 30 procent. Det finns även skillnader mellan kommunala och fristående förskolor när det gäller personalens utbildning. Flest årsarbetare med förskollärarexamen finns i kommunala förskolor. I genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,9 barn 2016 vilket är en minskning med 0,8 barn per avdelning jämfört med 2015. Både de kommunala och de enskilda förskolorna har minskat sina barngrupper. Ytterligare en skillnad mot år 2015 är att barngrupperna i kommunala förskolor nu i genomsnitt är något mindre än barngrupperna i enskilda förskolor. I kommunala förskolor har en grupp i genomsnitt 15,8 barn och i enskilda förskolor 16 barn.

Ladda ner som PDF (189 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.