Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om hur yrkesprov kan utveckla yrkesutbildningen

Redovisning av uppdraget Att analysera om och i så fall på vilket sätt yrkesprov kan bidra till att utveckla yrkesutbildningen i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt i gymnasieskolans introduktionsprogram och nationella program, givet i Skolverkets regleringsbrev 2017

För att utveckla yrkesutbildningen behövs flera olika åtgärder. Skolverket gör bedömningen att ett införande av yrkesprov skulle kunna vara en av de insatser som bidrar till att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans genom utökad samverkan mellan skola och arbetsliv och ett tydliggörande av vad utbildningarna leder till.

Erfarenheter från Finland tyder på att ett införande av yrkesprov bidrar till att lärandet blir mer yrkesinriktat. Både Yrkesprogramsutredningen och Nationella lärlingskommittén har sett samverkan mellan skola och arbetsliv som ett sätt att tydliggöra branschens krav på skolans yrkesutbildning och att kvalitetssäkra utbildningarna. De nationella programråden framhåller att yrkesprov måste tas fram och förvaltas gemensamt av branscher och skola och Svenskt näringsliv anser att ett införande av yrkesprov skulle vara ett sätt att stärka samverkan mellan skola och branscher.

Ladda ner som PDF (684 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.