Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2016/17

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2016/17.

Läsåret 2016/17 är det 5 procent av eleverna som har ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar drygt 51 400 elever. Andelen har minskat med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Särskilt stöd inom ramen för ett åtgärdsprogram är vanligare bland pojkar än bland flickor. Andelen bland pojkarna är 6,4 procent med ett åtgärdsprogram och bland flickorna 3,5 procent. Detta gäller alltså totalt sett, i samtliga grundskolans årskurser. Andelen elever med åtgärdsprogram ökar från årskurs 1 till 5. Därefter minskar andelen mellan årskurs 6 och årskurs 7 för att sedan öka igen i årskurs 8 och 9. Föregående läsår var mönstret likartat, men andelen har minskat något i de flesta årskurserna. Högst andel elever med åtgärdsprogram är det i årskurs 9. Totalt sett har 7,4 procent av eleverna i årskurs 9 ett åtgärdsprogram läsåret 2016/17.

Ladda ner som PDF (113 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.