Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS, TIMSS Advanced och betygen

tumnagel

Analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna

Sverige deltar i flera internationella studier som syftar till att jämföra elevers kunskaper mellan länder och över tid. Under slutet av 2016 presenterades resultaten från två av de internationella studier som genomfördes 2015, TIMSS och TIMSS Advanced. Denna rapport syftar till att beskriva sambandet mellan de svenska elevernas resultat från de två TIMSS-studierna och deras betyg och resultat på nationella prov. Analyserna som presenteras i rapporten visar att samstämmigheten mellan dessa olika mått på elevers kunskaper är god. Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare och forskare.

Ladda ner som PDF (1243 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.