Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Betyg och stöd från årskurs 6 till 9

De elever som lämnade årskurs 9 våren 2016 är den första elevkullen som också fick betyg i årskurs 6. I den här promemorian följer vi upp elevernas resultatutveckling och tittar även på skolornas insatser i form av särskilt stöd.

De allra flesta uppnår godkända betyg (A–E) både i årskurs 6 och 9. Men alla elever avslutar inte grundskolan med godkända betyg. Vi ser att en stor andel av eleverna som uppvisar bristande kunskaper i årskurs 6 saknar godkända betyg även tre år senare då de avslutar årskurs 9.I de flesta ämnen har eleverna antingen fått samma betyg som i årskurs 6 eller fått högre slutbetyg. Störst andel elever som fått ett högre betyg i årskurs 9 än i årskurs 6 är det i ämnena hem- och konsumentkunskap och i modersmål där över hälften (58 procent) fått ett högre betyg. Matematik är det ämne där störst andel (41 procent) fått ett lägre betyg i årskurs 9 än de hade i årskurs 6. Mycket pekar på att skolorna har problem med att sätta in rätt typ av stöd för elever med svårigheter i skolan. Totalt sett är det drygt 15 600 elever som inte uppnått godkända betyg i alla ämnen i årskurs 6. Av dem har närmare 9 100 inte heller uppnått godkända betyg i alla ämnen i årskurs 9. Bland de 8 800 av dem som vi även kan koppla till uppgifter om särskilt stöd ser vi att närmare hälften, 4 200 elever, har fått särskilt stöd under årskurs 8 och/eller 9. Det är därmed närmare 4 600 elever med F eller uteblivet betyg i både årskurs 6 och 9 som varken fått särskilt stöd i årskurs 8 eller i årskurs 9.

Ladda ner som PDF (236 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.