Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare år 2016

I detta PM beskriver vi statistik om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) år 2016. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik. Syftet är att ge en beskrivning av sfi utifrån den officiella statistiken, i vilken de huvudsakliga resultaten lyfts fram. År 2016 deltog drygt 150 000 elever i utbildning i svenska för invandrare. Det är en ökning med 8,5 procent jämfört med år 2015. Antalet elever har ökat varje år under 2000-talet. Sedan år 2007 har antalet elever mer än fördubblats. Även antalet nybörjare, dvs. personer som har sin första kursstart under året, fortsätter att öka. År 2016 uppgick antalet kursdeltagare till 199 000, vilket innebär att varje elev deltog i genomsnitt i 1,3 kurser under året.

Ladda ner som PDF (157 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.