Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Spetsutbildningar på försök

Fördjupad redovisning av försöksverksamheterna med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser samt riksrekryterande gymnasial spetsutbildning enligt förordningarna 2008:793 respektive 2011:355 (7 bilagor)

Detta är en samlande och fördjupad redovisning av försöksverksamheten med spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan.Redovisningen bygger på statistik, årliga enkäter till skolorna och särskilda studier som genomförts under försöket och vi vill här presentera en samlad bild av kunskap och erfarenheter från försöksverksamheten hittills

Intresset från huvudmännen att delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning har varit större än det maximala antal anordnare som anges i reglerande förordningar. Störst intresse har huvudmännen, både på gymnasienivå och i grundskolan, visat för spetsutbildning i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Elevernas intresse varierar men är generellt högre för spetsutbildningar i grundskolan än spetsutbildningar i gymnasieskolan. Utbildningarna ska vara riksrekryterande men i praktiken förekommer endast liten elevtillströmning från närliggande kommuner.

Ladda ner som PDF (3049 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.