Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

tumnagel

Exempel från grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Den ska utgå från elevernas behov. Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare har sedan 2014 deltagit i processutbildningen Utbildningspaketet skola-arbetsliv som Skolverket arrangerar i samverkan med Arbetsförmedlingen och olika lärosäten. Syftet är att visa på vinster med att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen och se den som hela skolans ansvar.

Deltagarna utvecklar undervisningsupplägg med koppling till elevernas möjligheter till framtida studier och arbetsliv, med utgångspunkt i läroplanen och det centrala innehållet. Resultatet kan även vara en plan för hur studie- och yrkesvägledning systematiskt kan integreras i de olika skolformernas verksamhet. Sedan starten har en stor mängd inspirerande upplägg tagits fram.

I denna exempelsamling delar 44 skolor och vuxenutbildningar med sig av sina upplägg där lärare, ofta med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i sin undervisning. Flertalet av exemplen visar på elevernas ökade förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på ökad studiemotivation.

Ladda ner som PDF (5351 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.