Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar 2016

Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Förutom denna redovisning publiceras tabeller på Skolverkets webbplats.

Syftet med insamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, samt de åtgärder som kommunerna erbjuder. Enligt kommunernas rapportering omfattades 115 200 ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret under 2016. 42 procent av ungdomarna var kvinnor och 58 procent var män. Av de rapporterade ungdomarna erbjöds 21 600 minst en åtgärd, vilket motsvarar 19 procent. 4 500 ungdomar tackade nej till den första åtgärden. Den vanligaste åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna som rapporterades under 2016 var annan åtgärd. Utifrån de insamlade uppgifterna går det inte att utläsa vilken typ av aktiviteter som kommunerna erbjöd inom svarsalternativet annan åtgärd. Den näst vanligaste åtgärden var studier på introduktionsprogram, 18 procent erbjöds den åtgärden. Tredje vanligaste var att kommunerna erbjöd studie- och yrkesvägledning, 8 procent.Kommunerna har blivit bättre på att rapportera ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Vid Skolverkets första insamling, som avsåg första halvåret 2015, saknades uppgifter från 21 kommuner. Vid insamlingen som avsåg andra halvåret 2016 hade samtliga kommuner lämnat in uppgifter.

Ladda ner som PDF (495 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.