Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Översyn av läroplanen för förskolan - genomförandeplan

Delredovisning av regeringsuppdraget om en översyn av läroplanen för förskolan (U2017/1929/S). Avser plan för genomförandet.
Uppdraget gavs i särskild ordning den 20 april 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 23 mars 2018.

Enligt uppdraget ska Skolverket göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse.
Skolverket eftersträvar en så bred och transparent process som möjligt. Hösten 2017 kommer huvudsakligen ägnas åt att samla in och analysera synpunkter från olika referens- och samrådsgrupper. Parallellt pågår arbetet med att skriva ett förslag till reviderad läroplan. Vintern 2017/2018 kommer dels att ägnas åt myndig-hetsintern kvalitetssäkring och dels åt extern kvalitetssäkring genom remittering.

Ladda ner som PDF (208 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.