Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2017/18

I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2017/18, samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval. Skolverkets officiella statistik över sökande och antagna baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

Inför läsåret 2017/18 sökte omkring 116 350 elever till gymnasieskolans nationella program. Det är 5 450 fler jämfört med föregående läsår, en ökning motsvarande 5 procent. Ökningen är en följd av större födelsekullar.Inför läsåret 2017/18 ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det är första gången andelen ungdomar med ett yrkesprogram som förstahandsval ökar sedan gymnasiereformen 2011. Bland eleverna som sökte till ett nationellt program inför detta läsår valde 37,1 procent ett yrkesprogram i första hand och 62,9 procent valde ett högskoleförberedande program i första hand. Föregående läsår var motsvarande andelar 36,3 respektive 63,7 procent. Trenden att andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram minskar, verkar därmed ha planats ut.

Ladda ner som PDF (95 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.