Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Betyg i årskurs 6, vårterminen 2017

I den här promemorian beskrivs terminsbetygen i årskurs 6 vårterminen 2017 utifrån den officiella statistiken. Det är nu femte året som eleverna får betyg i årskurs 6.

Våren 2017 har 77,7 procent av eleverna uppnått godkända betyg (A–E) i alla ämnen de läst. Jämfört med våren 2016 har andelen elever som uppnått godkänt i alla ämnen minskat med 1,5 procentenheter. Det genomsnittliga antalet ämnen eleverna läst har dock ökat något under de senaste åren. Vid jämförelser över tid av andelen elever som uppnått godkänt betyg i alla ämnen bör detta beaktas. Våren 2017 har 81 procent av flickorna och 74,6 procent av pojkarna uppnått godkända betyg (A–E) i alla ämnen de läst. Såväl bland flickor som pojkar har andelen som uppnår godkända betyg i alla ämnen minskat jämfört med förra läsåret. Våren 2017 avslutade 111 139 elever årskurs 6. Antalet elever i årskurs 6 har ökat med omkring 2 700 elever, jämfört med föregående läsår.

Ladda ner som PDF (119 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.