Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Delredovisning 2 av uppdrag om fjärrundervisning

Andra redovisningen av regeringsuppdrag enligt regleringsbrev 2015

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan. I denna andra redovisning av uppdraget ger vi en övergripande bild av den fjärrundervisning som pågick fram till och med vårterminen 2017.

Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Fjärrundervisning får anordnas i moderna språk, modersmål, samiska i sameskolan och teckenspråk samt för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. Sedan höstterminen 2015 är sådan fjärrundervisning (reguljär fjärrundervisning) tillåten under förutsättningar som rapporten redogör för. Därutöver har huvudmän sedan höstterminen 2015 kunnat ansöka om att delta i försöksverksamhet med fjärrundervisning i övriga ämnen.

Ladda ner som PDF (703 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.