Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PIRLS 2016

tumnagel

PIRLS är en internationell jämförande studie som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Resultaten från 2016 visar att de svenska eleverna har förbättrat sin läsförståelse både vad gäller faktatexter och skönlitteratur.

PIRLS har genomförts vart femte år sedan 2001 och Sverige har deltagit vid samtliga undersökningar. PIRLS 2016 ger därmed möjlighet att beskriva hur svenska elevers läsförmåga har sett ut under 15 år. I denna rapport redogörs för de huvudsakliga resultaten från PIRLS 2016. Fokus ligger på de svenska resultaten och hur de förändrats över tid. Jämförelser görs också med Norden och med genomsnittet för de deltagande EU- och OECD-länderna.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en av flera internationellt jämförande studier som Sverige deltar i för att kunna studera trender i elevers kunskaper och skillnader mellan olika skolsystem. PIRLS organiseras av The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Eleverna som deltog i PIRLS deltog även i ePIRLS. Det är ett läsprov på dator i en simulerad internetmiljö som undersöker elevernas förmåga till läsning på internet. Se länk för att komma till rapporten ePIRLS 2016.

Ladda ner som PDF (3773 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
70 kr/st (+porto)
Antal sidor
74
Best nr
17:1560
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.