Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av uppdrag att följa upp och analysera kvinnors och mäns sysselsättning eller annan aktivitet efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare. Särskild vikt ska läggas på analys av etablering på arbetsmarknaden.

Skolverket har i uppdrag att följa utvecklingen av elevers sysselsättning efter avslutad vuxenutbildning. I föreliggande rapport redovisas en förnyad uppföljning av övergången från kommunal vuxenutbildning till annan sysselsättning.

Upplägget i denna uppföljning följer i allt väsentligt de tidigare uppföljningarna. Vissa modifieringar har dock gjorts. Bland annat har vi nu även tagit hänsyn till regionala skillnader i elevers etablering. Tanken är att detta ska ge en tydligare bild av vuxenutbildningens specifika bidrag till etableringen på arbetsmarknaden.

Liksom vid den tidigare uppföljningen används måttet etableringsstatus för att studera sysselsättning hos de före detta eleverna inom kommunal vuxenutbildning. Måttet klassificerar en individ med antingen etablerad ställning, osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden, som studerande eller som varken studerande eller i arbete. Detta mått används även vid Skolverkets uppföljningar av sysselsättningen hos avgångna elever från gymnasieskolan samt av flera andra myndigheter.

Ladda ner som PDF (1325 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.