Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar - nationella yrkespaket

Redovisning av uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar samt stödinsatser under införandet av regionalt yrkesvux

Syftet med den statliga satsningen på regionalt yrkesvux är att motverka brist på arbetskraftmed yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Ett statsbidrag ska stimulera samverkan mellan kommuner, vilket ska leda till ett utökat antalutbildningsplatser och ett breddat utbud av yrkesinriktad vuxenutbildning som möterde regionala behoven på arbetsmarknaden.

Ett annat syfte med regionalt yrkesvux är att bättre möta behoven av kompetens på arbetsmarknaden. En vuxen som väljer en sammanhållen yrkesutbildning ska vara trygg i att utbildningen består av de kurser vars innehåll motsvarar kraven för anställning.

Ladda ner som PDF (399 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.