Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Skolverket fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att genomföra en förstudie om en betygsdatabas för registrering av betyg och gymnasieexamen samt utreda om andra uppgifter bör registreras i databasen och vem som bör få tillgång till uppgifterna. I uppdraget ingår att överväga om den befintliga databasen (BEDA) bör byggas ut, istället för att skapa en ny databas.

Bakgrunden till uppdraget är rätten att läsa behörighetsgivande kurser på komvux som utökades den 1 januari 2017. För att avgöra de sökandes rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux har kommunerna behov av att, på nationell nivå, få tillgång till uppgifter om de sökandes utbildningsbakgrund. Skolverket ger i förstudien en rad förslag på vilka uppgifter databasen bör innehålla och för vilka ändamål databasen bör användas. Enligt uppdraget ska Skolverket lämna en redovisning till Utbildningsdepartementet senast den 24 januari 2018.

Ladda ner som PDF (399 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.