Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Vad hände sedan?

tumnagel

En uppföljningsstudie av elever i CLISS-projektet.

Författare: Eva Olsson och Liss Kerstin Sylvén.

Denna studie har tagits fram som underlag för Skolverkets kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i svensk gymnasieskola.

Forskningsprojektet CLISS - Content and Language Integration in Swedish Schools – följde åtta klasser med och utan engelskspråkig undervisning under 2011 – 2014. Det viktigaste syftet var att undersöka effekten av språk- och innehållsintegrerad undervisning på elevers utveckling av skriftspråket i engelska och svenska.
Den här studien bygger på en uppföljande enkät som skickades till 175 elever som under gymnasietiden hade accepterat att bli kontaktade i efterhand. Sammanfattningsvis visar enkätundersökningen att både elever med engelskspråkig undervisning och de som hade vanlig svenskspråkig undervisning i grunden är nöjda med respektive val. De fördelar som lyfts fram med engelskspråkig undervisning handlar oftast om att man blir bättre på engelska vilket är användbart i olika sammanhang, medan de nackdelar som nämns har att göra med risken för sämre ämneskunskaper och svenskkunskaper. Eleverna med engelskspråkig undervisning skiljer sig från de med svenskspråkig undervisning i vissa förväntade avseenden: de har i högre utsträckning arbetat och studerat utomlands efter gymnasiet och möjligen använder de också engelska mer på fritiden. Huruvida dessa resultat kan generaliseras till alla elever med engelskspråkig undervisning är dock osäkert till följd av ett relativt stort bortfall i svarsfrekvensen.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Skolverkets ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Ladda ner som PDF (833 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.