Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Höga betyg in, höga betyg ut

tumnagel

En studie om betygsutveckling hos elever med engelska som undervisningsspråk.

Författare: Britt-Marie Apelgren.

Denna studie har tagits fram som underlag för Skolverkets kartläggning och utvärdering av engelskspråkig undervisning i svensk gymnasieskola.

Forskningsprojektet CLISS - Content and Language Integration in Swedish Schools – följde åtta klasser med och utan engelskspråkig undervisning under 2011 – 2014. Det viktigaste syftet var att undersöka effekten av språk- och innehållsintegrerad undervisning på elevers utveckling av skriftspråket i engelska och svenska.
Den här studien analyserar betygsdata insamlad inom CLISS. Resultatet visar att eleverna i klasser med engelskspråkig undervisning har bättre grundskolebetyg än eleverna i kontrollklasserna och de fortsätter med bättre kursbetyg på gymnasiet. Det gäller inte bara i engelska, utan också i svenska och i andra ämnen. Därutöver bekräftas tidigare kända samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och betyg och mellan gymnasieprogram och betyg. När det gäller kön skiljer sig mönstret dock från det gängse på så sätt att de manliga eleverna på engelskspråkig undervisning lyckas väldigt väl.

Denna publikation uttrycker inte nödvändigtvis Skolverkets ställningstagande. Författare svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Ladda ner som PDF (2270 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.