Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 2017

Här redovisas relationen mellan resultatet på nationella prov och betyg i årskurs 6 och 9 för 2017. Syftet med denna redovisning är att beskriva relationen mellan provresultat och ämnesbetyg. Syftet är inte att ge en heltäckande bild av likvärdighet i betygsättning.

En jämförelse som redovisas är hur ämnesbetygen i skolorna förhåller sig till resultaten på de nationella proven. Det åskådliggörs av andelen elever som har samma betyg som provbetyg samt hur stor andel som har högre respektive lägre betyg jämfört med provbetyg i respektive ämne.Betyg och provbetyg är olika på flera sätt. De nationella proven är inte examensprov utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Proven genomförs vid nationellt beslutade tillfällen och prövar inte hela innehållet i kursplanen, utan endast delar av den. Betygen i slutet av årskurs 6 respektive årskurs 9 bygger, till skillnad från provbetyget, på många bedömningar som gjorts vid olika tillfällen och på många olika sätt. Betygen grundar sig på alla delar av kunskapskraven i ett ämne och ska utgå från all tillgänglig information om vad eleven kan. Skillnader mellan provbetyg och ämnesbetyg behöver med andra ord inte innebära några felaktigheter från skolans eller lärarens sida.

Ladda ner som PDF (852 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.