Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning - delredovisning

Delredovisning av uppdrag om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning (U2017/02921/GV)

Skolverket delredovisar här en del av uppdraget om utbildning för nyanlända med kort utbildning – utveckling av kommunal vuxenutbildning (U2017/02921/GV). I denna delredovisning redogörs för Skolverkets översyn av kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och Skolverkets förslag till ändringar i kursplanerna. Skolverket föreslår sammanslagna kurser i de samhällsorienterande respektive naturorienterande ämnena parallellt med befintliga kurser i geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik och kemi. Kurserna bör benämnas som kurser i samhällsvetenskaplig respektive naturvetenskaplig orientering. Skolverket föreslår vidare att kursen i hem- och konsumentkunskap utgår. Skolverket har i översynen även identifierat behov av två nya syften för orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå: dels att ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige, dels att ge grundläggande kunskaper i digital kompetens.

Ladda ner som PDF (701 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.