Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Delredovisning av uppdraget om jämställdhetsintegrering 2015-2017

Delredovisning av regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering åren 2015-2017.

Skolverkets plan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 består av tre övergripande effektmål. Effektmål 1 handlar om styrprocesser. Effektmål 2 fokuserar på utbildning av medarbetare, medan effektmål 3 handlar om uppföljning och utvärdering. Varje effektmål innehåller ett antal aktiviteter och resultatmål.

Merparten av planerade aktiviteter har genomförts och resultatmålen har till vissa delar nåtts. Effektmålen är delvis uppnådda. Analysen av genomfört arbete 2015-2017 visar på ett tillfredställande resultat.

Ladda ner som PDF (492 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.