Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Delredovisning av regeringsuppdraget att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Detta är en andra delredovisning av uppdraget (Ku2016/00995/DISK) Att i samverkan med Socialstyrelsen ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. Redovisningen innehåller uppgifter om hur arbetet med uppdraget genomförts och resultat från den första utbildningsomgången under 2017 som är termin två och tre av fyra. Dessutom presenteras de nya kommuner som ansökt om att delta i den andra utbildningsomgången som startar vårterminen 2018. En första delredovisning lämnades den 1 mars 2017.

Ladda ner som PDF (428 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.