Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Redovisning av uppdrag om att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, A2014/1587/DISK (4 bilagor)

Skolverket har genomfört ett antal insatser i enlighet med uppdraget. Medlen har bland annat använts till att genomföra regionala konferenser, ta fram stödmaterial för webben, sammanställa information om forskning och andra organisationers resurser, samt till produktion av poddradioavsnitt.

Den mest omfattande insatsen har varit att i samverkan med Forum för Levande Historia och elva lärosäten genomföra tre omgångar (hösten 2016, våren 2017 och hösten 2017) med utbildningar om att motverka främlingsfientlighet och ras-ism i förskolan och skolan.

Insatserna har överlag varit välbesökta och, i de fall detta mätts, uppskattade och bidragit till ökad kunskap på individnivå. Det stora intresset återspeglar att det finns ett behov av verktyg och kunskap på området och utifrån enkätsvaren går att utläsa ett fortsatt behov av ytterligare insatser för att säkra ett arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans i berörda verksamheter.

Ladda ner som PDF (178 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.