Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att digitalisera de nationella proven

Redovisning av en plan för utvecklingsarbetet med uppdraget Att digitalisera de nationella proven m.m. (U2017/03739/GV).

I denna redovisning beskrivs huvudsakligen Skolverkets plan för arbetet med digitalisering av de nationella proven och bedömningsstöden. Uppdragets övriga delar såsom ramverk m.m. berörs kortfattat.

Den del av uppdraget som rör digitalisering genomför Skolverket i projektform för att skapa möjligheter för en effektivisering av genomförande och hantering av nationella prov. Försöksverksamheten, som i en första urvalsomgång omfattar 100 skolor, syftar både till att pröva de olika delarna i en teknisk plattform och till att undersöka skolors beredskap att genomföra en första version av digitala prov.

Samtidigt som huvudmäns och skolors förutsättningar prövas i försöksverksamheten kan Skolverket redan nu se att införandet av digitala nationella prov sannolikt ökar kostnaderna för skolor och huvudmän.

Uppdragets komplexitet och omfattning gör att Skolverket bedömer att det finns en betydande risk att digitala nationella prov inte är fullt ut införda 2022 enligt den beställda tidplanen. När nödvändiga delar är upphandlade i september 2018 och Skolverket har en bild av strukturen på den tekniska lösning som blir aktuell kommer vi att med större säkerhet kunna uttala oss om tider för leveranser.

Uppdraget omfattar inte att digitalisera de nationella proven inom sfi. Skolverket ser positivt på ett eventuellt tilläggsuppdrag där även dessa prov blir föremål för en digitalisering. Utöver de argument som finns för digitaliseringen av övriga nationella prov, bedömer Skolverket att detta skulle medföra möjligheter att hitta mer passande former för de nationella proven i denna flexibla utbildningsform och att otillåten spridning därmed kan förhindras i en högre grad.

Ladda ner som PDF (113 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.