Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Tekniksprånget 2017

Redovisning av uppdrag om Tekniksprånget för år 2017. (1 bilaga)

Delredovisning av uppdraget om Tekniksprånget inklusive en prognos för fortsatta kostnader inom uppdraget, enligt Regeringsbeslut 1:3 Uppdrag U2012/5580/GV, samt Skolverkets regleringsbrev för år 2017.Redovisningen avser perioden januari - december 2017.

Antalet sökande och antagna till Tekniksprånget har minskat med 15 respektive 16 procent jämfört med år 2016. Skolverket betalade ut 11 miljoner kronor för verksamhetsåret 2017 och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har redovisat kostnader om knappt 10 miljoner kronor.

Prognosen för hela året 2018 är 800 praktikanter. IVA:s ekonomiska prognos för 2018 är 11 miljoner kronor vilket motsvarar de aviserade medel för Tekniksprånget under året. År 2017 antogs 586 ungdomar till Tekniksprånget. Motsvarande siffra år 2016 var 695 ungdomar. Under året medverkade 83 arbetsgivare på våren och 116 arbetsgivare på hösten, vilket är något färre än föregående år. IVA uppger att arbetsgivarna har rekryterat färre praktikanter och högkonjunkturen nämns som den huvudsakliga anledningen till den trenden.

Ladda ner som PDF (303 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.